Passiv brandsikring af interne og eksterne kontrolpaneler, ventiler og andet udstyr

Stenca kan tilbyde en rig variation af muligheder inden for passiv brandbeskyttelse og brandsikring af alt fra kontrolpaneler, sårbare ventiler, ventilationsskakter og meget mere.

Produkterne til passive brandbeskyttelse og brandsikring bliver designet nøjagtigt til den specifikke opgave, og kan tilpasses de forskellige brandkrav.

Stenca’s systemer er udviklet og testet til at imødekomme de nyeste standarder inden for olie- og gasindustrien og har opnået et højt præstationsniveau for at klare de hårde krav inden for brandfarlige kulbrintemiljøer både onshore og offshore.

Systemerne bliver fremstillet under nøje kvalitetskontrol og produceres i henhold til ISO 9001.

Hvilken type og hvilket design bestemmes efter den specifikke opgave, og vores tekniske ingeniører kan give dig den bedste rådgivning i henhold til rette valg.

Alle Stenca’s systemer er lette at montere, og alle kan afmonteres ved inspektion af indvendige kontrolpanel. Hvorefter det nemt monteres igen.

Brandsikring offshore og onshore er relevant for 

  • FPSO enheder
  • Kraftvarme Værker
  • Offshore/Onshore
  • Skibsværfter/Skibe
  • Olieboreplatforme
  • Raffinaderier

Anvendelsesmuligheder – passiv brandsikring og -beskyttelse

  • Brandisolering
  • Personlig Beskyttelse
  • Passiv Brandbeskyttelse

Cable Tray Enclosure System

Flexible Enclosure System

Includes Lloyd’s Cert. CD/SAS/PB/FIRE/2249

Rigid Enclosure System

Fire Damper Actuator Protection