Akustisk isolering med støjdæmpende effekt

Et højt støjniveau på skibe og boreplatforme kan medføre et dårligt arbejdsklima, og derved nedsætte arbejdskapaciteten, forårsage høreskader og give manglende koncentration. 

Det kan ligeledes forøge risikoen for andre skader eller fejl, hvis kommunikationen mellem medarbejderne svigter eller forstyrres af et meget højt støjniveau.

Vi tilbyder mange forskellige former for støjdæmpning

Stenca tilbyder derfor en lang række af forskellige isolerende og støjdæmpende løsninger såsom akustisk rørisolering, ventilisolering og flangeisolering.

Isolering og støjdæmpning af rør, ventiler og flanger

Vi tilbyder støjisolering af flanger, rør, ventiler med mere efter alle NORSOK standarder. Ved brug af rørisolering så som Stenca Pipe og Stenca HT Pipe kan støjgenerne reduceres betragteligt.

Rørisoleringen er også aftagelig og kan genanvendes, hvis der opstår behov for inspektion af rørene.

Ydermere kan forskellige kombinationer af rørisolering med Stenca Pipe eller Stenca HT Pipe kombineret med vores lydfolie og lydreducerende nålefilt reducere støjen i henhold til de gældende krav for både NORSOK klasse 6, 7 og 8, samt ISO klasserne A, B og C.

Ventiler og flanger isoleres med støjdæmpende ventilpuder og flangepuder, der er let aftagelige, hvis ventiler eller flanger skal besigtiges.

Støjdæmpende isolering i Singapore

Ovenstående løsninger er bl.a. anvendt med stor succes på Keppel Skibsværftet i Singapore til støjisolering af gasrør og tanke på FPSO Maersk Ngujima-Yin.

På dette projekt blev støjen på gasrør og tanke reduceret med 37 dB til kundens store tilfredshed. Samme løsning er gennem flere år anvendt med samme tilfredsstillende resultat på adskillige boreplatforme i Nordsøen.

Feedback fra Australien

“I have been in the insulation industry for over 30 years, and this is the first time I have come across your product. We are using the calcium silicate pipe section with the sound proofing felt, and it is one of the best products I have installed – Thank you”

Andrew Tomlinson, Lagger.