Passiv brandbeskyttelse og brandsikring

Stenca kan tilbyde et stort sortiment af forskellige løsninger til passiv brandbeskyttelse og brandsikring. Passiv brandbeskyttelse og brandsikring kan udføres på mange måder, og kan være den livsvigtige foranstaltning som redder liv, hvis uheldet er ude.

Hvis først en brand får fat, kan katastrofen mindskes betydeligt, når der er foretaget passiv brandbeskyttelse og brandsikring i og på udsatte områder.
Passiv brandbeskyttelse og brandsikring forhindrer ikke brand, men den mindsker risikoen for yderligere katastrofer inden for en tidsperiode, og kan være afgørende for om personer kan nå i sikkerhed, og om du kan nå at hindre yderligere brandudvikling.

Vi har et godt sortiment indenfor brandbeskyttelse og brandsikring

Vores sortiment indeholder løsninger til beskyttelse af for eksempel rør-penetreringer, samlinger, ledninger, maskiner og udstyr og så videre. 
Under vores passive brandbeskyttelse og brandsikring indgår også vores fleksible løsninger, da disse faktorer ofte hænger sammen.

Fleksible løsninger 

Stenca har muligheden for at designe fleksible løsninger kombineret med en passiv brandbeskyttelses- og brandsikringsfaktor, som er passende til det aktuelle område.

Vi har to varianter til forskellige formål, hvor den ene, vores Flex Connection, ofte anvendes i beboelsesområder eller områder, hvor strukturelle spændinger kan udgøre en risiko samt resultere i en strukturel støj.

Den anden er vores specialdesignede kompensatorer, som er designet til at kompensere for spændinger og vibrationer ved vekslende temperaturer i for eksempel gasturbiner.

 

Stenca Flex Connection

 Fleksible løsninger mod strukturelle vibrationer og støj

Stenca Penetration Seal

Passiv brandbeskyttelse og brandsikring af rørgennemføringer på udsatte områder

Stenca Enclosures

Passiv brandbeskyttelse og brandsikring af interne og eksterne kontrolpaneler, ventiler, og andet sårbart udstyr. 

Stenca Kompensatorer

Til kompensation af varmepåvirkede spændinger og vibrationer ved højere temperaturer.