Akustisk isolering med støjdæmpende effekt

Et højt støjniveau på skibe og boreplatforme kan medføre et dårligt arbejdsklima, og derved nedsætte arbejdskapaciteten, forårsage høreskader og give manglende koncentration. 

Det kan ligeledes forøge risikoen for andre skader eller fejl, hvis kommunikationen mellem medarbejderne svigter eller forstyrres af et meget højt støjniveau.

Vi tilbyder mange forskellige former for støjdæmpning

Stenca tilbyder derfor en lang række af forskellige isolerende og støjdæmpende løsninger såsom akustisk rørisolering, ventilisolering og flangeisolering, støjdæmpende panelløsninger til maskin-, pumpe- og kompressorrum, arbejdsområder, beboelse mm.

Isolering og støjdæmpning af rør, ventiler og flanger

Vi tilbyder støjisolering af flanger, rør, ventiler med mere efter alle NORSOK standarder. Ved brug af rørisolering så som Stenca Pipe og Stenca HT Pipe kan støjgenerne reduceres betragteligt. 

Rørisoleringen er også aftagelig og kan genanvendes, hvis der opstår behov for inspektion af rørene.

Ydermere kan forskellige kombinationer af rørisolering med Stenca Pipe eller Stenca HT Pipe kombineret med vores lydfolie og lydreducerende nålefilt reducere støjen i henhold til de gældende krav for både NORSOK klasse 6, 7 og 8, samt ISO klasserne A, B og C.Ventiler og flanger isoleres med støjdæmpende ventilpuder og flangepuder, der er let aftagelige, hvis ventiler eller flanger skal besigtiges.

Støjdæmpende isolering i Singapore

Ovenstående løsninger er bl.a. anvendt med stor succes på Keppel Skibsværftet i Singapore til støjisolering af gasrør og tanke på FPSO Maersk Ngujima-Yin.

På dette projekt blev støjen på gasrør og tanke reduceret med 37 dB til kundens store tilfredshed. Samme løsning er gennem flere år anvendt med samme tilfredsstillende resultat på adskillige boreplatforme i Nordsøen.

Feedback fra Australien

“I have been in the insulation industry for over 30 years, and this is the first time I have come across your product. We are using the calcium silicate pipe section with the sound proofing felt, and it is one of the best products I have installed – Thank you”
Andrew Tomlinson, Lagger.

Akustisk isolering på skot

Vi tilbyder blandt andet en løsning, som reducerer støj og vibrationer, der overføres fra skroget ud i de tilstødende rum. Løsningen består af viscogummi og en vaffeljern-stålplade, som monteres direkte på skottet under isoleringen. Løsningen er anvendt på flere skibe.


 

Akustik isolering med støjdæmpende effekt i rum

Vil du sikre, at støjen fra eksempelvis maskin-, pumpe-, kompressorrum og kontorer ikke generer tilstødende lokaler, kan vi tilbyde flere forskellige løsninger til støjdæmpende isolering.

For eksempel med lydabsorberende draperi kan støjgennemtrængningen fra støjfyldte rum næsten fjernes.

En anden løsning er akustiske sandwichpaneler i forskellige vægtklasser, der dæmper støjen fra 43 dB op til 53 dB.

Stenca har også andre mulige løsninger, og vi hjælper gerne med at finde den optimale løsningen til det enkelte projekt.

Anvendelsesområder - akustisk isolering med støjdæmpende effekt

L
ydisolering på skibe - offshore og onshore

 • Rør
 • Skot
 • Ceiling
 • Dørk

Lydisolering og akustisk isolering med støjdæmpende effekt er relevant for

 • FPSO Enheder
 • Kraftvarme Værker
 • Offshore/Onshore
 • Skibsværfter/Skibe
 • Olieboreplatforme
 • Marine Industri
 • Produktionsvirksomhed
 • Industri og fødevareindustri
 • Bryggerier
 • Raffinaderier

Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du ønsker at høre mere om akustisk isolering med støjdæmpende effekt. 

 
Stenca Solutions Norsok R-004 Hent nu